♥به خودت باختـــــــــــــــــم♥
من باختم به خود باختم به تصویر غلط فرشته های آدم نما باختم.. حال که حماقت هایم را می شمارم آرام... آرام... این جمله در ذهنم طنین انداز می شود سنگ باش تا سنگسار نشوی...
چهار شنبه 29 بهمن 1393برچسب:,

 

وقــتی صــدایم میزنــی...
گـویــــــا به رویـــــا میرسم
رویــایی که بی تو . برایــم جهـــنم اسـتــــ
جهــــــنم!

+ 17:47 ♥♥♥
چهار شنبه 29 بهمن 1393برچسب:,

 

دلم واسه دنيايي تنگ شده كه خوبي و مهربوني تموم نميشه بي حد واندازه اس ،
دلم واسه دنيايي تنگ شده كه
نميدونم از كجا بايد پيداش كنم ...

+ 17:45 ♥♥♥
دو شنبه 15 دی 1393برچسب:,

 

"وابستـگـے پیـداکردن"

بِہ کَسے کِہ مُطعلـق بِہ تو نیـــسـ

یـَعنے

مَرگــ تَدریجے

+ 10:11 ♥♥♥
جمعه 12 دی 1393برچسب:,

 

چقــــدر کــم تـوقــع شــده ام ....

نـــہ آغـوشتـــــــ را مــے خـواهـــم ،

نــــہ یکـــــــ بوســـہ..!

نــــہ حتـــے بــودنتـــــــــ را ...

همیـــن کـــہ بـیایــے و از کـنـــارم رد شــوے کــافـــے استــــــــــ ...

مــــــرا بـــہ آرامـش مـــے رسانــد حتــے،

اصطکـــاکــــــــ سایـــہ هایمـــان. . .

+ 20:6 ♥♥♥
جمعه 12 دی 1393برچسب:,

 

¤تــــــــــمام زنــــــــــدگے ام¤⇩


⇦بــــــــــا همـــیـــــــن یکــــــــــ عبــــــــــارت مے گــــــــــذرد‌⇨↯


⌛ بــــــــــےخــــــــــیال ⌛

+ 20:4 ♥♥♥
جمعه 12 دی 1393برچسب:,

 

خـــدایـــا اونـــی کـــه تـــو زنـــدگــیــمــون نــیــســـتـــــ


تــــو خــــوابـــمـــونــــم نـــبـــاشــــه خـــواهـــشـــــا :|

+ 19:59 ♥♥♥
جمعه 12 دی 1393برچسب:,

.. تــــــــــــــــــــو


................ بــی معــــرفتـــ تــــریــن مـــوجــود زمینـــــی..............


..... میــــدانــــی چـــــــــرا ؟


. آن زمـــــــــــان کــه در اوج تنهــــــــایی ..................


......................... آغــــوش تـــــو تنهـــــــــا چــــــــاره بـــــود ...


........ از مــــــن دریــــغ کــــــــــــردی ..!


............................... وای کــه تــا تــو , چقـــدر راه زیــاد اســتــ


... امــــا دیگــــر نــه آغـــوشــتــــ را میخــــواهـــم


...... نـــه یــــــــادتــــــــ را


................ مـــــن


....................... بــــه همیــــن چهــــار دیــــواریِ تنهـــاییـــــم


............................ دلخـــــــــــــــــوشـــم ...........................!!

+ 19:55 ♥♥♥
جمعه 12 دی 1393برچسب:,

نمیتوان بــــــــــرگشت


و آغــــــــــاز خــــــــــوبی داشــــــــــت!!!!


ولــــــــــی...


میتــــــــــوان تغییــــــــــر مسیــــــــــر داد و پــــــــــایان خوبی ساخــــــــــت...

+ 19:43 ♥♥♥
دو شنبه 8 دی 1393برچسب:,

♥♥♥

خوشبخت ترین آدمها اونایی هستن که این جمله رو میشنوند:
.
.
"عیب نداره"...با هم درستش میکنیم ^_^


سلامتی همشون...

♥♥♥

+ 23:29 ♥♥♥
دو شنبه 8 دی 1393برچسب:,

♥♥♥

هـــر چـــه لـبـــاس مـی پــوشـــم افــاقـــه نـمــی کـنـــد


نــبـــودنــتـــــ کـنـــارم زمـسـتـــان سـخـتـــی اســتـــــ . . .

♥♥♥

+ 23:25 ♥♥♥

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 11 صفحه بعد